Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz budżetu Województwa Małopolskiego

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

W projekcie tym jako trener, w latach 2009 - 2011, podczas 80 godzinnych szkoleń, przeszkoliłem blisko 500 osób, w większości nauczycieli i pracowników oświaty.

Program szkolenia:

1.      System operacyjny Microsoft Windows

2.      Edytor tekstu (np. Microsoft Word)

3.      Arkusz kalkulacyjny (np. Microsoft Excel)

4.      Program do tworzenia prezentacji multimedialnych (np. Microsoft Power Point)

5.      Przeglądarka internetowa (np. Internet Explorer)

6.      Program do tworzenia baz danych (np. Microsoft Acces)

7.      Program do obsługi poczty elektronicznej (np. Microsoft Outlook lub Outlook Express)

8.      Program do graficznej obróbki obrazu (np. Microsoft Office Picture Manager)

9.      Wyszukiwarki zasobów informacyjnych w sieci (np. Google, Yahoo. Onetszukaj)

 Wykorzystanie komputera w życiu codziennym. Sfera życia:

1.      Komunikacja z innymi osobami

2.      Poszukiwanie bieżących wiadomości

3.      Poszukiwanie informacji o usługach

4.      Poszukiwanie informacji o firmach/instytucjach/organizacjach

5.      Poszukiwanie informacji teleadresowych

6.      Poszerzanie wiedzy

7.      Rozwijanie pasji/zainteresowań

8.      Słuchanie muzyki

9.      Oglądanie filmów

10.   Oglądanie i obróbka zdjęć

11.   Wykorzystanie komputera jako maszyny do pisania

 Wykorzystanie komputera w życiu zawodowym. Sfera życia:

1.      Komunikacja z innymi nauczycielami

2.      Komunikacja z uczniami

3.      Poszukiwanie materiałów do prowadzenia lekcji

4.      Przygotowanie materiałów do prowadzenia lekcji

5.      Zamieszczanie w sieci przygotowanych przez siebie materiałów dydaktycznych

6.      Poszukiwanie w sieci materiałów dydaktycznych przygotowanych przez innych nauczycieli

7.      Poszukiwanie informacji o instytucjach oświatowych

8.      Poszukiwanie informacji na stronach instytucji/organizacji oświatowych

9.      Poszerzanie wiedzy z zakresu nauczanego przedmiotu (samodzielne kształcenie się)

10.   Wykorzystuję komputer jako maszynę do pisania 

W ramach szkolenia uczestnicy kursy wykonywali publikacje, materiały wykorzystywane w procesie dydaktycznym lub wyniki pracy projektowej z młodzieżą: